home
Aktualności
05.12.2013
W dniu 5 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyły się wybory, w wyniku których Przewodniczącym Konwentu Dziekanów został płk Marian BABUŚKA, Kolegium Podoficerów st. chor. sztab. Janusz NOGAJ, a Kolegium Szeregowych st. szer. Tobiasz MORAŃSKI.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz.U.04.150.1585) ze zmianami ( Dz.U.2011.209.1246) w dniu 5 grudnia br. zakończyła się kampania sprawozdawczo wyborcza w organach przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Jej ostatnim akordem były wybory przewodniczących oraz zastępców przewodniczących: Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych oraz Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych.

W trakcie posiedzeń sprawozdawczo-wyborczych tychże gremiów ustępujący Przewodniczący, reprezentujący poszczególne korpusy żołnierzy zawodowych przedstawili kolegom sprawozdania ze swojej działalności, które zostały przyjęte stosownymi uchwałami.

Następnie w tajnym głosowaniu na kolejną kadencję 2014 – 2016 wybrani zostali:
Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych
– płk Marian BABUŚKA
Zastępca Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych
– kmdr Wiesław BANASZEWSKI,

Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych
- st. chor. sztab. Janusz NOGAJ
Zastępca Przewodniczącego Kolegium Mężów zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych
- st. chor. Piotr MACIEJEWSKI

Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych
- st. szer. Tobiasz MORAŃSKI
Zastępca Przewodniczącego Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych
- st. Szer. Jacek CICHY

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych tworzą:
Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych – płk Marian BABUŚKA
Zastępca Przewodniczącego Konwentu - Dziekan MON kmdr Wiesław BANASZEWSKI
Dziekan Wojsk Lądowych – płk Czesław WIELICZKO
Dziekan Wojsk Specjalnych – płk Krzysztof SYGUŁA
Dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ – kmdr por. Dariusz DĘBSKI
Dziekan Marynarki Wojennej – kmdr por Adam CHROSTOWSKI
Dziekan Sił Powietrznych – mjr Mirosław MODRZEJEWSKI

Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych tworzą:
Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych
- st. chor. sztab. Janusz NOGAJ
Mąż Zaufania Wojsk Lądowych – Zastępca Przewodniczącego Kolegium
- st. chor. Piotr MACIEJEWSKI
Mąż Zaufania Marynarki Wojennej
– chor. mar. Eugeniusz MARCINIAK
Mąż Zaufania Wojsk Specjalnych
– st. chor. sztab. Grzegorz CZURYŁO

Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych tworzą:
Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych
– st. szer. Tobiasz MORAŃSKI
Mąż Zaufania Wojsk Lądowych Zastępca Przewodniczącego Kolegium
– st. szer. Jacek CICHY
Mąż Zaufania Sił Powietrznych
– st. szer. Andrzej KUCHAREK
Mąż Zaufania Inspektoratu Wsparcia SZ
– st. szer. Krzysztof RATAJCZYK
Mąż Zaufania Marynarki Wojennej
– st. mar. Jakub GRANKOWSKI

Należy podkreślić, że po raz pierwszy wybrany został Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych. Pozwala to utworzyć gremium jakim jest Prezydium Organów Przedstawicielskich, które tworzą Przewodniczący poszczególnych korpusów, z Przewodniczącym Konwentu Dziekanów jako Przewodniczącym powyższego ciała. W poprzedniej kadencji z uwagi na brak stosownego kworum nie zostało utworzone Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych, a co za tym idzie nie został wybrany jego Przewodniczący.

 

 

NSR
WP-GO